Piesek zielony

Urodził się jako pierwszy, silny, głośny chłopczyk. Chłopczyk standardowy.