Wataidahodowla Rhodesian Ridgeback FCI

Aleksandra Tomanek, Przemysław Tomanek
adres: Gliwice, woj. śląskie, Polska 
telefon kontaktowy: +48 796922306
email:
wataida.rr@gmail.com

facebook.com/wataida.eu